Vintage MIC-WJ Nero White d | Vintage MIC-WJ Nero White