Vintage MIC-WJ Nero White n | Vintage MIC-WJ Nero White