Vintage MIC-WJ Nero White b | Vintage MIC-WJ Nero White